mgr Jakub Waśko

Doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW


PhD candidate at the Doctoral School of HumanitiesKontakt:
Doktorant SDNH UW w dziedzinie językoznawstwa. Naukowo interesuję się ewolucją gatunków w prasie oraz internecie. Od 2012 roku jestem związany z mediami jako praktyk – dziennikarz, redaktor, wydawca, kierownik działu. 

Obecnie rozwijam się również w tematyce nowych mediów (sprzedaż oraz programowanie)

SDNH PhD candidate in the field of linguistics. I am scientifically interested in the evolution of genres in the press and on the Internet.  Since 2012 I have been associated with the media as a practitioner - journalist, editor, publisher, head of the department. 

Currently, I am also focusing in new media in terms of sales and programming.
Znajdź mnie na 

Find me on
Zainteresowania badawczeResearch interest


Wybrane publikacje

Selected publications


Zajęcia dydaktyczne 2023/2024