dr Ewa Modrzejewska

Zdjęcie profilowe dr Ewy Modrzejewskiej, Uniwersytet Warszawski, prawa autorskie zastrzeżone.

Adiunkt w Zakładzie Retoryki i Mediów Instytutu Polonistyki Stosowanej UW

Opiekunka studentów specjalizacji medialnej


Assistant Professor at the Institute of Applied Polish Studies of the University of Warsaw

Tutor for Media Specialization students

Krakowskie Przedmieście 26/28

III p, p. 52


Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (cum laude), medioznawczyni i badaczka retoryki. Absolwentka dziennikarstwa na UW. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Retorycznego, redaktor czasopisma naukowego „Res Rhetorica” (www.ResRhetorica.com) (100 pkt.). 

Miłośniczka śpiewu białego i rajdów przygodowych.

Doctor of political science (cum laude), media scholar and rhetoric researcher. Graduate of journalism at the University of Warsaw. 

Board member of the Polish Rhetoric Society, editor of the academic journal “Res Rhetorica” (www.ResRhetorica.com)

Enjoys archaic singing and adventure races.

Znajdź mnie na 

Find me on


Zainteresowania badawcze

Research interestProjekty naukowe

Academic projects

Wybrane publikacje
Selected publications

Zajęcia dydaktyczne

Courses