dr Anna M. Kiełbiewska

dr Anna M. Kiełbiewska

Starszy Asystent w Zakładzie Retoryki i Mediów


Opiekun specjalizacji Filologia dla Mediów 

w roku 2023/24Assistant at the Institute of Applied Polish Studies of the University of Warsaw


Tutor for students of Filology for Media Specialization in 2023/24 academic year


18 czerwca 09:45-10:45

proszę o wcześniejszy kontakt mailowy


Wydział Polonistyki

Krakowskie Przedmieście 26/28

III p, p. 52Medioznawca, kulturoznawca, animator kultury. Były dziennikarz telewizyjny, prasowy i internetowy, przedsiębiorca z ponad 10-letnim doświadczeniem w marketingu i public relations. Doktor nauk społecznych. Badaczka retoryki i komunikacji, w szczególności grzeczności językowej i etykiety.

Wykładowca na Uniwersytecie Otwartym UW i Warszawskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Pasjonatka idei life-long learning.

Członek Polskiego Towarzystwa Retorycznego i zespołu redakcyjnego "Res Rhetorica" (140 pkt MEiN). Autorka bloga Komilfo.biz, o kulturze w życiu i w biznesie.

Media expert with cultural sciences master degree, cultural animator. Former tv, press and internet journalist, entrepreneur with over 10 years of experience in field of marketing and public relations. Doctor of social sciences. Researcher of rhetoric and communication, in particular linguistic politeness and etiquette.

Lecturer at the University of Warsaw's Open University and the Warsaw University of the Third Age. Passionate about the life-long learning idea.

Member of the Polish Rhetoric Society and the editorial team of "Res Rhetorica" (Scopus, Index Copernicus). Author of the Komilfo.biz blog, about culture in daily life and in the business.
Znajdź mnie na 

Find me on
Zainteresowania badawczeResearch interest


Projekty naukowe

Academic projects

Wybrane publikacje

Selected publications