dr Agnieszka Szurek

Agnieszka Szurek

Adiunktka w Zakładzie Retoryki
i Mediów

Kierowniczka Pracowni do Badań Historii i Teorii Retoryki

Sekretarz Zakładu Retoryki
i Mediów

Opiekunka studentów specjalizacji translatorskiej


Assistant Professor at the Department of Rhetoric and Media

Head of the Laboratory for Researching the History and Theory of Rhetoric

Secretary for the Department of Rhetoric and Media

Tutor for Translatory Specialization students


Wydział Polonistyki

Krakowskie Przedmieście 26/28

III p, p. 52Miłośniczka lokalnej historii i literatury fantasy. Lubi budować - i badać - wszelkiego typu opowieści. Lubi też wszystko, co można dotknąć, powąchać, ugotować, pociąć, skleić, pomalować, zapleść, zrobić na drutach - jednym słowem twórcza prace z obiektami materialnymi. 

Ukończyła studia magisterskie i doktorskie na Uniwersytecie Warszawskim.  W trakcie studiów doktorskich przebywała na stypendium naukowym na Uniwersytecie Kraju Saary.  Pracowała jako redaktorka, nauczycielka, lektorka i tłumaczka.  Współpracowała między innymi z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Local history lover and a great fan of fantasy literature.  Keen on telling - and investigating - all kinds of stories.  Loves things that can be touched, smelled, cooked, cut, glued, painted , braided, knitted  - in a word,  creative work with material objects. 


She completed her master's and doctorate studies at the University of Warsaw. During her doctoral studies, she was on a scholarship at the University of Saarbrucken. She worked as an editor, teacher, lecturer and translator. She cooperated, among others, with the Jagiellonian University Press.
Znajdź mnie na 

Find me on
Zainteresowania badawczeResearch interest


Projekty naukowe


Academic projects

Wybrane publikacje

Selected publicationsZajęcia dydaktyczne 2023/2024


Courses  2023/2024


Okłądka książki: David C. Downing, W poszukiwaniu króla

tłumaczenie: Agnieszka Szurek

Okładka książki: Hannu Salmi, Europa XIX wieku - historia kulturowa

tłumaczenie: Agnieszka Szurek

Okłądka książki: Michael Dylan Foster, Yokai: tajemnicze stwory w kulturze japońskiej

tłumaczenie: Agnieszka Szurek

Okłądka książki: Peter Burke, Języki i społeczności w Europie wczesnonowożytnej

tłumaczenie: Agnieszka Szurek

Okładka książki: Genevieve von Petzinger, Pierwsze znaki

tłumaczenie: Agnieszka Szurek

Okładka książki: Edward Follis, Douglas Century, Tajny agent. Moje życie wśród narkoterrorystów

tłumaczenie: Agnieszka Szurek