Zespół

dr Ewa Modrzejewska

Adiunkt w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW

Opiekunka studentów specjalizacji medialnej (Filologia dla mediów)

Assistant Professor at the Institute of Applied Polish Studies of the University of Warsaw

Tutor for Media Specialization students

dr Agnieszka Szurek

Kierowniczka Pracowni do Badań Historii i Teorii Retoryki

Sekretarz Zakładu Retoryki i Mediów

Opiekunka studentów specjalizacji translatorskiej

Assistant Professor at the Institute of Applied Polish Studies of the University of Warsaw

Head of the Laboratory for Researching the History and Theory of Rhetoric

Secretary for the Department of Rhetoric and Media

Tutor for Translatory Specialization students

dr Anna M. Kiełbiewska

Starszy asystent w IPS UW

dr doc. Piotr Lehr-Spławiński

Starszy asystent w IPS UW

mgr Marcin Kosman

dr Marcin
Kosman
Doktoranci

mgr Kinga Rogowska

mgr Kinga Rogowska

Doktorantka w SDNH UW


mgr Dagmara Matyja

mgr Aleksandra Łukowska

Doktorantka w SDNH UW


mgr Dagmara Matyja

mgr Dagmara Mateja

Doktorantka w SDNH UW

mgr Jakub Waśko

Doktorant w SDNH UW

Związani z zakładem

prof. dr hab. Jakub Z. Lichański

Profesor emeritus