Pracownia Retoryki Stosowanej działa na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego od czerwca 2019 roku. Jej członkami są badacze z kilku uniwersytetów europejskich i polskich skupieni wokół projektów naukowych dotyczących kilku obszarów:


Kierownikiem Pracowni jest prof. ucz. dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca

The Centre of Applied Rhetoric was launched at the Faculty of Polish Studies of the University of Warsaw in June 2019. Its members consist of researchers from several European and Polish universities, gathered around scientific projects related to several areas:

The head of the Centre is Professor Agnieszka Budzyńska-Daca


Znajdź nas na 

Find us on


Projekty naukowe

Academic projectsLista członków pracowni


Z ośrodków zagranicznych

dr Renata Rusin-Dybalska Uniwersytet Karola w Pradze


Z ośrodków polskich

Katolicki Uniwersytet Lubelski


dr hab. Paweł Gondek

dr hab. Maria Gondek

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej


dr Anna Bendrat

dr Elżbieta Pawlak-Hejno

dr hab. Magdalena Piechota

Uniwersytet Adama Mickiewicza


dr hab. Barbara Sobczak

Uniwersytet Śląski


dr Jacek Kwosek

dr hab. Maria Barłowska

dr Paweł Sarna

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie


dr Magdalena Ryszka-Kurczab


Uniwersytet Jagielloński


dr hab. Aneta Załazińska

dr Beata Drabik

dr Rafał Kuś


Uniwersytet Łódzki

dr hab. Monika Worsowicz

dr Bogumiła Fiołek-Lubczyńska

dr Martin Hinton


Uniwersytet Warszawski

prof. Jakub Z. Lichański

dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca

dr Ewa Modrzejewska

dr Agnieszka Szurek

mgr Milena Mrozowska

mgr Tomasz Rawski

mgr Kinga Rogowska

mgr Zuzanna Nabiałek

mgr Kacper Andrychowski


Nauczyciele

mgr Karolina Szurek

mgr Wioletta Grochowicz

mgr Katarzyna Aust


Organizacje współpracujące

Studenckie Koło Naukowe Retoryki “Gadu-gadu”

Krakowskie Stowarzyszenie Mówców

Polskie Towarzystwo Retoryczne

Stowarzyszenie Odkrywamy Bliskie Historie

Réseau des observateurs-chercheurs sur la propagande et ses études