Pracownia do Badań
Historii i Teorii Retoryki

Laboratory for the Research
of History and Theory of Rhetoric

Logo Pracowni do Badań Historii i Teorii Retoryki

O Pracowni 

Pracownia została utworzona w 2002 roku. Do roku 2020 kierownikiem Pracowni był jej założyciel, prof. Jakub Z. Lichański. Obecnie kierowniczką jest dr Agnieszka Szurek. Celem Pracowni są badania nad historią i teorią retoryki oraz krytyką retoryczną, a także popularyzacja  retorycznych metod badawczych. 


The Laboratory was created in 2002. Till 2020 the Head of the Laboratory was its founder, Professor Jakub Z. Lichański. From 2020 the Head is Agnieszka Szurek. The mission of Laboratory are both research and  popularization of rhetorical research methods. 

Polsko-chorwackie warsztaty retoryczne

W 2023 roku zostały zorganizowane polsko-chorwackie warsztaty analizy retorycznej. Organizatorkami warsztatów były  dr Ewa Modrzejewska, dr Elanmari Pletikos Olof z Uniwersytetu w Zagrzebiu i dr Agnieszka Szurek.  Warsztaty odbywały się w języku angielskim, online, i zakończyły się przedstawieniem wyników badań przez studenckie zespoły badawcze.
Warsztaty były kontynuacją rezultatu O7  projektu RHEFINE. Prezentacje z warsztatów można obejrzeć tutaj


In 2023 a  Polish-Croatian rhetorical workshop for students was organized  by Ewa Modrzejewska, Agnieszka Szurek and Elenmari Pletikos Olof form the University of Zagreb.  The workshop was online, in English, and was crowned with presenting research results by students' research teams. The workshop was a continuation of O7 output from the RHEFINE project. The presentations are available here

Okładki kwartalnika Forum Artis Rhetoricae

Forum Artis Rhetoricae

Od 2004 roku pod redakcją prof. Jakuba Z. Lichańskiego ukazuje się kwartalnik  Forum Artis Rhetoricae. Pismo jest dostępne online tutaj


The quarterly Forum Artis Rhetoricae has been published since 2004 under the editorship of Professor Jakub Z. Lichański. It is in open access, available here

Inne publikacje

W latach 1997-2014 Pracownia publikowała serię Studia i Materiały oraz inne książki: 

In the years 1997-2014 the Laboratory published  a series Studies and  Materials as well as other books:

Okładka książki Uwieść słowem, czyli retoryka stosowana