Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Polonistki Stosowanej

Zakład Retoryki i Mediów

Zachęcamy do wyboru specjalizacji prowadzonych przez nasz Zakład

i dołączamy do pozdrowień... 

Prowadzone specjalizacje

Krytycznie analizujemy media, film oraz dyskurs publiczny; dyskutujemy o zmieniających się formach i gatunkach przekazu; ćwiczymy wyspecjalizowane i uniwersalne formy efektywnego posługiwania się słowem oraz obrazem.  Zapraszamy studentów 1. roku polonistyki! (Więcej)

Grupa studentów Filologii dla mediów grających w grę planszową.

Podczas zajęć na specjalizacji translatorskiej  tłumaczymy bardzo różne teksty:  od newsów po poezję, od fragmentów klasycznych powieści po fanfiki.  Duża część zajęć to praktyczne warsztaty, ale studenci zapoznają się również z gramatyką kontrastywną języka polskiego i angielskiego, historią przekładów oraz z niestandardowo ujętą literaturą światową.

Absolwenci specjalizacji translatorskiej pracują w różnych miejscach:  w wydawnictwach i redakcjach, biurach tłumaczeń, organizacjach pozarządowych, instytucjach artystycznych lub jako niezależni artyści.  (Więcej)

O Zakładzie Retoryki i Mediów

Działalność badawcza Zakładu Retoryki i Mediów UW  dotyczy zjawisk z obszaru literatury, filmoznawstwa i kultury popularnej, związków literatury z mediami, komunikacji medialnej, reklamy i PR, a także teorii i praktyki retorycznej, w tym debatowania. 

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia głównie na kierunkach Filologia polska oraz Sztuka pisania, a także seminaria naukowe poświęcone tematom ich badań.

Zakład prowadzi dwie specjalizacje na kierunku Filologia polska: medialną (Filologia dla mediów) oraz translatorską.

The research scope of the Department of Rhetoric and Media at the University of Warsaw concerns phenomena in the field of literature, film studies, and popular culture, the relationship between literature and media, media communication, advertising, and PR, as well as rhetorical theory and practice, including debating. 

We teach mainly within Polish Studies and The Art of Writing programme, we also run BA/MA seminars devoted to the topics of our research.

The Department runs two BA specialisations in Polish Studies: media studies and translation studies.

Pracownie i przedsięwzięcia naukowe

Logo Pracowni Retoryki Stosowanej

Pracownia Retoryki Stosowanej 

Pracownia Retoryki Stosowanej

Logo Pracowni do Badań historii i Teorii Retoryki

Pracownia do Badań Historii
i Teorii Retoryki

Pracownia do Badań Historii i Teorii Retoryki

Logo projektu Rhefine

Erasmus+: RHEFINE