Zakład Retoryki i Mediów

Działalność Zakładu Retoryki i Mediów dotyczy trzech obszarów: badawczego, dydaktycznego i organizacyjnego. Prowadzone badania koncentrują się wokół zjawisk z obszaru literatury i kultury popularnej, związków literatury z mediami, komunikacji medialnej, a także teorii i praktyki retorycznej.

Filologia dla mediów

Specjalizacja adresowana jest do studentów zainteresowanych przygotowaniem zawodowym do pracy w dziedzinie reklamy i tzw. public relations oraz mediach (film, redakcje kulturalne, prasowe, telewizyjne).

Pracownia do Badań Historii i Teorii Retoryki

Pracownia wydaje kwartalnik Forum Artis Rhetoricae. Współpracuje z Pracownią Mitopoetyki i Filozofii Literatury Uniwersytetu Zielonogórskiego, Pracownią Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów Uniwersytetu Wrocławskiego oraz  z Pracownią Badań nad Kulturą Oralną Uniwersytetu Wrocławskiego. Organizuje konferencje i wspólne przedsięwzięcia badawcze.

Studenci FDM na rynku pracy

Podczas zajęć studenci uczą się tworzyć wideo cv, prezentacje i inne materiały związane z karierą zawodową.

Prace studentów FDM

Grafiki do mediów społecznościowych, kreatywne wiersze, tłumaczenia, filmy – to wszystko prace, które powstają podczas zajęć na specjalizacji Filologia dla mediów.

Dyżury, konsultacje

Zapraszamy do pokoju 52, gmach Wydziału Polonistyki, trzecie piętro.

Koło filmowe

Klub Filmowy im. Jolanty Słobodzian powstał, aby upamiętnić polską reżyserkę i niestrudzoną edukatorkę filmową. Jolanta Słobodzian w latach 80. i 90. pokazywała młodym ludziom w całej Polsce, że kino kształtuje naszą wrażliwość i pomaga przetrwać nawet najtrudniejsze chwile. Pragniemy kontynuować jej misję przez organizację spotkań w szkołach i na uniwersytetach oraz działalność wydawniczą.

Koło krytyki medialnej

Studenckie Koło Krytyki Medialnej od początku istnienia aktywnie działa na rzecz budowania pozytywnego wizerunku całego Wydziału Polonistyki. W ciągu ostatnich kilku lat udało nam się z powodzeniem angażować społeczność studencką wokół organizowanych wydarzeń kulturalnych czy edukacyjnych. Warte uwagi są m.in: PornoPolon – promujący literaturę miłosną czy „Barańczak – widokówka z tego świata”, panel poświęcony pamięci Poety.

Studenci FDM

Studenci specjalizacji medialnej przygotowują się do pracy zawodowej biorąc udział w warsztatach z reklamy, PR, retoryki, filmu, twórczego pisania i wielu innych. Przygotowują teksty, projekty graficzne, piszą scenariusze, uczą się wystąpień publicznych. Tworzą społeczność akademicką twórczą i wymagającą.