Zakład Retoryki i Mediów

Działalność Zakładu Retoryki i Mediów dotyczy trzech obszarów: badawczego, dydaktycznego i organizacyjnego. Prowadzone badania koncentrują się wokół zjawisk z obszaru literatury i kultury popularnej, związków literatury z mediami, komunikacji medialnej, a także teorii i praktyki retorycznej.

Filologia dla mediów

Specjalizacja adresowana jest do studentów zainteresowanych przygotowaniem zawodowym do pracy w dziedzinie reklamy i tzw. public relations oraz mediach (film, redakcje kulturalne, prasowe, telewizyjne).

Pracownia do Badań Historii i Teorii Retoryki

Pracownia została utworzona w roku 2002. Wydaje druki zwarte (seria Studia i Materiały) oraz druki ciągłe (kwartalnik Forum Artis Rhetoricae). Współpracuje z Pracownią Mitopoetyki i Filozofii Literatury Uniwersytetu Zielonogórskiego, Pracownią Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz Pracownią Badań nad Kulturą Oralną Uniwersytetu Wrocławskiego i organizuje m.in. konferencje a także wspólne przedsięwzięcia badawcze.

Koło filmowe

Klub Filmowy im. Jolanty Słobodzian powstał, aby upamiętnić polską reżyserkę i niestrudzoną edukatorkę filmową. Jolanta Słobodzian w latach 80. i 90. pokazywała młodym ludziom w całej Polsce, że kino kształtuje naszą wrażliwość i pomaga przetrwać nawet najtrudniejsze chwile. Pragniemy kontynuować jej misję przez organizację spotkań w szkołach i na uniwersytetach oraz działalność wydawniczą.

 

Koło krytyki medialnej

Studenckie Koło Krytyki Medialnej od początku istnienia aktywnie działa na rzecz budowania pozytywnego wizerunku całego Wydziału Polonistyki. W ciągu ostatnich kilku lat udało nam się z powodzeniem angażować społeczność studencką wokół organizowanych wydarzeń kulturalnych czy edukacyjnych. Warte uwagi są m.in: PornoPolon – promujący literaturę miłosną czy „Barańczak – widokówka z tego świata”, panel poświęcony pamięci Poety.

Studenci FDM

Studenci specjalizacji medialnej przygotowują się do pracy zawodowej biorąc udział w warsztatach z reklamy, PR, retoryki, filmu, twórczego pisania i wielu innych. Przygotowują teksty, projekty graficzne, piszą scenariusze, uczą się wystąpień publicznych. Tworzą społeczność akademicką twórczą i wymagającą.