Zakład Retoryki i Mediów

Kierownik Zakładu: dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca
Sekretarz Zakładu: dr Agnieszka Szurek

Publikacje Zakładu