Zespół

dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca
kierownik Zakładu

Zainteresowania: teoria i krytyka retoryczna, retoryka w komunikacji publicznej (komunikacja niewerbalna, sztuka argumentacji, erystyka, perswazja w dyskursie politycznym), genologia retoryczna, retoryka praktyczna, badania nad debatą.

e-mail: a.budzynska@uw.edu.pl

prof. Jakub Zdzisław Lichański
kierownik Pracowni do Badań Historii i Teorii Retoryki

Zainteresowania: Zainteresowania: historia i teoria retoryki, historia literatury polskiej I Rzeczypospolitej, literatura SF & fantasy (światowa i polska) oraz lit. popularna, komparatystyka, epos światowy, bibliotekarstwo (dzieje książki i opraw), edytorstwo.

dr hab. Krzysztof Kopczyński

Zainteresowania: Zainteresowania: tradycja romantyczna w filmie, związki literatury z filmem i mediami, film dokumentalny, scenariuszopisarstwo, interaktywność w filmie. Filmografia i więcej informacji:
http://www.filmpolski.pl/fp/index.php http://www.eurekamedia.info/

e-mail: krzysztof.kopczynski@uw.edu.pl

dr Agnieszka Szurek
Sekretarz Zakładu

Zainteresowania: retoryka, literatura lokalna i regionalizm, historia „oddolna”, retoryka mediów elektronicznych i nowe media, przekładoznawstwo, literatura popularna, fantastyka. Strona internetowa: agszu.weebly.com

e-mail: agnieszka.szurek@uw.edu.pl

dr Ewa Modrzejewska
kierownik specjalizacji Filologia dla Mediów

Zainteresowania: Zainteresowania: retoryka mediów, retoryka w mediach, retoryka polityczna, retoryka wizualna, analiza dyskursu, pragmatyka językowa.

e-mail: e.modrzejewska@uw.edu.pl

dr doc. Piotr Lehr-Spławiński


Zainteresowania: Zainteresowania: myśl teoretycznoliteracka (2 poł. XIX w.), media, literatura i kultura popularna w Polsce, media, literatura i kultura popularna niderlandzkiego obszaru językowego, poetyka reklamy i innych form komunikacji nakłaniającej, edukacja mediów, postlingwistyczność medialna, creative writing

e-mail: p.lehr-splawinski@uw.edu.pl

dr Paweł Jaskulski

e-mail: pjaskulski@uw.edu.pl

mgr Kinga Rogowska

Zainteresowania: genologia retoryczna, krytyka retoryczna, multimodalność, retoryka stosowana

e-mail: kj.rogowska2@uw.edu.pl