Zespół

dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca
kierownik Zakładu

Zainteresowania: retoryka w komunikacji publicznej  (komunikacja niewerbalna, sztuka argumentacji, erystyka,  perswazja w dyskursie politycznym, w mediach, w obszarze public relations), retoryka jako metoda analizy tekstów, retoryka stosowana.

Dyżur: poniedziałki 11.30-13.00, soboty w dni zjazdów SZ 12.30-13.00

e-mail: a.budzynska@uw.edu.pl

prof. Jakub Zdzisław Lichański
kierownik Pracowni do Badań Historii i Teorii Retoryki

Zainteresowania: Zainteresowania: historia i teoria retoryki, historia literatury polskiej I Rzeczypospolitej, literatura SF & fantasy (światowa i polska) oraz lit. popularna, komparatystyka, epos światowy, bibliotekarstwo (dzieje książki i opraw), edytorstwo.

Dyżur: poniedziałki 15.00-16.00

dr hab. Krzysztof Kopczyński

Zainteresowania: Zainteresowania: tradycja romantyczna w filmie, związki literatury z filmem i mediami, film dokumentalny, scenariuszopisarstwo, interaktywność w filmie. Filmografia i więcej informacji: http://www.filmpolski.pl/fp/index.php http://www.eurekamedia.info/

Dyżur: czwartki 18.15-20.00

dr Agnieszka Szurek
Sekretarz Zakładu

Zainteresowania: Zainteresowania: retoryka, literatura lokalna i regionalizm, historia „oddolna”, retoryka mediów elektronicznych i nowe media, przekładoznawstwo, literatura popularna, fantastyka. Strona internetowa: agszu.weebly.com

Dyżur: poniedziałki 11.15-13.00

dr Ewa Modrzejewska
kierownik specjalizacji Filologia dla Mediów

Zainteresowania: Zainteresowania: retoryka mediów, retoryka w mediach, retoryka polityczna, retoryka wizualna, analiza dyskursu, pragmatyka językowa.

Dyżur: poniedziałki 13.15-14.45

dr doc. Piotr Lehr-Spławiński


Zainteresowania: Zainteresowania: myśl teoretycznoliteracka (2 poł. XIX w.), media, literatura i kultura popularna w Polsce, media, literatura i kultura popularna niderlandzkiego obszaru językowego, poetyka reklamy i innych form komunikacji nakłaniającej, edukacja mediów, postlingwistyczność medialna, creative writing

Urlop

dr Paweł Jaskulski
Dyżur: piątki 18.15-20.00
mgr Kinga Rogowska

Zainteresowania: genologia retoryczna, krytyka retoryczna, multimodalność, retoryka stosowana