Pracownia Retoryki Stosowanej

Pracownia Retoryki Stosowanej działa na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego od czerwca 2019 roku. Jej członkami są badacze z kilku uniwersytetów europejskich i polskich, którzy realizują projekty naukowe dotyczące retoryki.

Obecnie prowadzone są badania interdyscyplinarne w następujących obszarach tematycznych:

 • retoryka w edukacji szkolnej (projekty Rhetoric in School EducationRhetoric for Innovative Education)
 • krytyka retoryczna: metody analizy;
 • genologia retoryczna;
 • argumentacja i krytyczne myślenie
 • dyskurs przedwyborczy: gatunki, strategie argumentacyjne (projekt: Przemiany dyskursów przedwyborczych w Polsce i Czechach po 1989 roku: gatunki polityczne, strategie komunikacyjne, wizerunki medialne).
 • retoryka lokalności (projekty: Cyfrowy Grodzisk, Wirtualny Obóz Wakacyjny we współpracy ze stowarzyszeniem Odkrywamy Bliskie Historie. Kierownik projektów: dr Agnieszka Szurek)

Kierownikiem Pracowni jest dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca

Lista członków pracowni

Z ośrodków zagranicznych

 • dr Renata Rusin-Dybalska Uniwersytet Karola w Pradze

Z ośrodków polskich

Katolicki Uniwersytet Lubelski

 • dr hab. Paweł Gondek
 • dr hab. Maria Gondek

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 • dr Anna Bendrat
 • dr Elżbieta Pawlak-Hejno
 • dr hab. Magdalena Piechota

Uniwersytet Adama Mickiewicza

 • dr hab. Barbara Sobczak

Uniwersytet Śląski

 • dr Jacek Kwosek
 • dr hab. Maria Barłowska
 • dr Paweł Sarna

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 • dr Magdalena Ryszka-Kurczab

Uniwersytet Jagielloński

 • dr hab. Aneta Załazińska
 • dr Beata Drabik
 • dr Rafał Kuś

Uniwersytet Łódzki

 • dr hab. Monika Worsowicz
 • dr Bogumiła Fiołek-Lubczyńska
 • dr Martin Hinton

Uniwersytet Warszawski

 • prof. Jakub Z. Lichański
 • dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca
 • dr Ewa Modrzejewska
 • dr Agnieszka Szurek
 • mgr Milena Mrozowska
 • mgr Tomasz Rawski
 • mgr Kinga Rogowska
 • mgr Zuzanna Nabiałek
 • mgr Kacper Andrychowski

Nauczyciele

 • mgr Karolina Szurek
 • mgr Wioletta Grochowicz
 • mgr Katarzyna Aust

Studenci

 • Paulina Bednarek

Organizacje współpracujące

 • Studenckie Koło Naukowe Retoryki “Gadu-gadu”
 • Krakowskie Stowarzyszenie Mówców
 • Polskie Towarzystwo Retoryczne
 • Stowarzyszenie Odkrywamy Bliskie Historie
 • Réseau des observateurs-chercheurs sur la propagande et ses études