Pracownia do Badań Historii i Teorii Retoryki

Pracownia została utworzona w roku 2002. Do roku 2020 Pracownią kierował prof. Jakub Zdzisław Lichański. W 2020 kierowniczką pracowni została dr Agnieszka Szurek.

Grzbiety czasopisma Forum Artis Rhetoricae

Forum Artis Rhetoricae

 

 

Seria Studia i Materiały

  • Retoryka i badania literackie: Rekonesans, red. Jakub Z. Lichański, Wyd. UW, Warszawa 1997 [publikacja ukazała się jeszcze poza serią]
  • Adrian Jakuboze, Maria E. Pobieżyńska, Michał Zaczek. Baśni – Oralność – Zagadka: Studia, red. Jakub Z. Lichański, Wyd. DiG, Warszawa 2007 [tom 1]
  • Rhetorica Regina Artis Scientiaeque, red. Sławomir Górzyński, Wyd. DiG, Warszawa 2011 [publikacja ukazała się poza serią]
  • Walter Joost, Wendy Olmsted. Red., Retoryka i krytyka retoryczna. Kompendium retoryczne, tł. zbiorowe, red. wyd. polskiego Jakub Z. Lichański, Wyd. ŁośGraf, Warszawa 2012 [Publikacja ukazała się poza serią]
  • Michał Grabowski, Spisek Michała Chrościeńskiego „Opisanie ciekawe Gór Tatrów” jako pierwszy przewodnik tatrzański, red. Jakub Z. Lichański, Wyd. DiG, Warszawa 2013 [tom 2]
  • Kinga Dobrowolska, Budowniczy złotych mostów: Leśmian i retoryczna krytyka metafor, red. Jakub Z. Lichański, Wyd. DiG, Warszawa 2014 [tom 3]

Kwartalnik Forum Artis Rhetoricae

Pismo ukazuje się od roku 2004. Redakcji pisma udało się nawiązać kontakty zarówno z badaczami ze wszystkich ośrodków, w których prowadzone są badania nad retoryką w Polsce, jak i z badaczami z USA – są także w składzie Redakcji – jak i z Ukrainy.

Udało się także przygotować numery specjalne, które przyniosły informację nt. działalności katedr retoryki w uniwersytetach: łódzkim, por. nr 42 (2015) oraz poznańskim, por. nr 46 (2016).