Kontakt

Zakład Retoryki i Mediów

w Instytucie Polonistyki Stosowanej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

gmach Wydziału Polonistyki, pokój 52

sekretarz Zakładu: dr Agnieszka Szurek agnieszka.szurek@uw.edu.pl