Zespół

dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca  – kierownik Zakładu

Zainteresowania: retoryka w komunikacji publicznej  (komunikacja niewerbalna, sztuka argumentacji, erystyka,  perswazja w dyskursie politycznym, w mediach, w obszarze public relations), retoryka jako metoda analizy tekstów, retoryka stosowana.

Biogram i bibliografia Full English version

Dyżur

doc. dr Piotr Lehr-Spławiński – koordynator specjalizacji Filologia dla mediów

Zainteresowania: myśl teoretycznoliteracka (2 poł. XIX w.), media, literatura i kultura popularna w Polsce, media, literatura i kultura popularna niderlandzkiego obszaru językowego, poetyka reklamy i innych form komunikacji nakłaniającej, edukacja mediów, postlingwistyczność medialna, creative writing 

Biogram i bibliografia

Dyżur

dr hab. Krzysztof Kopczyński

Zainteresowania: tradycja romantyczna w filmie, związki literatury z filmem i mediami, film dokumentalny, scenariuszopisarstwo, interaktywność w filmie.

Biogram i bibliografia

Dyżur

Filmografia i więcej informacji: http://www.eurekamedia.info/http://www.filmpolski.pl/fp/index.php

dr Agnieszka Szurek – sekretarz Zakładu

Zainteresowania: retoryka, literatura lokalna i regionalizm, historia „oddolna”, retoryka mediów elektronicznych i nowe media, przekładoznawstwo, literatura popularna, fantastyka.

Biogram i bibliografia

Dyżur

Strona internetowa: agszu.weebly.com

dr Ewa Modrzejewska

Zainteresowania: retoryka mediów, retoryka w mediach, retoryka polityczna, retoryka wizualna, analiza dyskursu, pragmatyka językowa.

Biogram i bibliografia

Dyżur

prof. Jakub Zdzisław Lichański – kierownik Pracowni do Badań Historii i Teorii Retoryki

Zainteresowania: historia i teoria retoryki, historia literatury polskiej I Rzeczypospolitej, literatura SF & fantasy (światowa i polska) oraz lit. popularna, komparatystyka, epos światowy, bibliotekarstwo (dzieje książki i opraw), edytorstwo.

Biogram i bibliografia

Dyżur

dr Małgorzata Ślarzyńska

Zainteresowania: przekład w mediach, przekład literacki, teoria przekładu, retoryka mediów, współczesna literatura polska, współczesna literatura włoska, włosko-polskie powinowactwa kulturalne i artystyczne.
Biogram i bibliografia
Dyżur