Publikacje Zakładu Retoryki i Mediów

Retoryka wizerunku medialnego, red. A. Budzyńska-Daca, A. Kampka, K. Molek-Kozakowska, Polskie Towarzystwo Retoryczne, Warszawa 2016

Książka dostępna online: http://www.retoryka.edu.pl/files/Retoryka-wizerunku-medialnego.pdf

Agnieszka Budzyńska-Daca, Ewa Modrzejewska, Retoryka negocjacji. Scenariusze, Poltext, Warszawa 2018

Więcej o książce: http://www.poltext.pl/b2317-retoryka-negocjacji.htm

Agnieszka Budzyńska-Daca, Retoryka debaty. Polskie wielkie debaty przedwyborcze 1995-2010, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015

Jakub Z. Lichański, Niobe Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Universitas, Kraków 2015

Rodzaje dyskursu publicznego, red. P. Lehr-Spławiński, Wydawnictwo Polonistyki UW, Warszawa 2011

W. Jost, W. Olmsted, Retoryka i krytyka retoryczna. Kompendium retoryczne, red. naukowa wydania polskiego J. Z. Lichański, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2012.

Agnieszka Budzyńska-Daca (red.), 20 lat polskich telewizyjnych debat przedwyborczych, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016

Różne oblicza edukacji audiowizualnej, red. P. Jaskulski, M. Koryciński, Warszawa 2016

Książka dostępna online: https://www.academia.edu/24071320/R%C3%B3%C5%BCne_oblicza_edukacji_audiowizualnej_Different_faces_of_audiovisual_education_red._Koryci%C5%84ski_Jaskulski