Dyżury, konsultacje

prof. dr hab. Jakub Zdzisław Lichański, kierownik Pracowni do Badań Historii i Teorii Retoryki spotkania umawiane indywidualnie
dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, kierownik Zakładu poniedziałek 10.40-11.30 (sala 46), środa 18-18.30, sobota w czasie zjazdów SZ 10.00-10.40
doc. dr Piotr Lehr-Spławiński, koordynator specjalizacji Filologia dla mediów poniedziałek 16.00-16.45
dr Agnieszka Szurek, sekretarz Zakładu poniedziałek 11.15-13.00
dr Ewa Modrzejewska po uzgodnieniu mailowym
dr Małgorzata Ślarzyńska poniedziałek 14.00-15.00
mgr Anna Perzyńska wtorek 18.30-19.00 po uprzednim kontakcie mailowym
mgr Magdalena Ciereszko terminy ustalone po uprzednim kontakcie mailowym
mgr Tomasz Jackiewicz
dr hab. Krzysztof Kopczyński urlop naukowy

Jeśli nie podano inaczej, dyżury odbywają się na Wydziale Polonistyki, w sali 52