Dyżury, konsultacje

Dyżury w sesji poprawkowej 2019

prof. dr hab. Jakub Zdzisław Lichański, kierownik Pracowni do Badań Historii i Teorii Retoryki spotkania umawiane indywidualnie
dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, kierownik Zakładu
02.09, 10.00-12.00
04.09, 10.00-12.00
09.09, 10.00-12.00
16.09, 10.00-12.00
doc. dr Piotr Lehr-Spławiński, koordynator specjalizacji Filologia dla mediów 06.09, 11.00-11.30
12. 09, 11.00-11.30
dr Agnieszka Szurek, sekretarz Zakładu
02.09, 10.00-12.00
04.09, 10.00-12.00
09.09, 10.00-12.00
17.09, 10.00-11.00
dr Ewa Modrzejewska 04.09, 13.00-14.00
dr Małgorzata Ślarzyńska
mgr Anna Perzyńska
10.09, 18.30-19.30
mgr Magdalena Ciereszko
mgr Tomasz Jackiewicz
dr hab. Krzysztof Kopczyński urlop naukowy

Dyżury odbywają się na Wydziale Polonistyki, w sali 52