Dyżury, konsultacje

prof. dr hab. Jakub Zdzisław Lichański, kierownik Pracowni do Badań Historii i Teorii Retoryki spotkania umawiane indywidualnie
dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, kierownik Zakładu poniedziałek 13.00-14.00, środa 18-18.30, sobota w czasie zjazdów SZ 10.00-10.40
doc. dr Piotr Lehr-Spławiński, koordynator specjalizacji Filologia dla mediów poniedziałek 16.00-16.45
dr Agnieszka Szurek, sekretarz Zakładu poniedziałek 11.15-13.00
dr Ewa Modrzejewska po uzgodnieniu mailowym
dr Małgorzata Ślarzyńska poniedziałek 14.00-15.00
mgr Anna Perzyńska wtorek 18.30-19.00 po uprzednim kontakcie mailowym
mgr Magdalena Ciereszko terminy ustalone po uprzednim kontakcie mailowym
mgr Tomasz Jackiewicz
dr hab. Krzysztof Kopczyński urlop naukowy

Dyżury odbywają się na Wydziale Polonistyki, w sali 52