Przedmioty w ramach specjalizacji Filologia dla mediów (studia II stopnia)

Retoryka i krytyka medialna

Celem wykładu jest  zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu retorycznej krytyki medialnej. Główny nacisk jest położony na problemy kształtowania  tekstów artystycznych, politycznych, publicystycznych.  Zajęcia przygotują  studentów do praktycznego stosowania retoryki w analizie dyskursu medialnego.

Zajęcia prowadzą: Jakub Z. Lichański i  Agnieszka Szurek

Narracje artystyczne i użytkowe

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Każde ze spotkań składa się z dwóch części: pierwszej teoretycznej (analiza wybranych przykładów storytellingu) oraz drugiej praktycznej, podczas której studenci tworzą projekt (praca w grupach lub samodzielna). W trakcie zajęć studenci zapoznają się ze storytellingiem, czyli zbiorem narzędzi i strategii umożliwiających wykreowanie wizerunku firmy/marki/produktu/instytucji/miasta/osoby za pomocą odpowiednio angażującej odbiorców opowieści. Poznają różnice między reklamą a storytellingiem, poszerzają świadomość narracji jako sposobu rozumienia świata oraz potrafią w praktyce zastosować skonwencjonalizowane sekwencje fabularne, zabawę konwencjami, szablonami i stereotypami. Tworzone projekty sprawiają, że studenci poprzez konstruowanie opowieści w każdym medium nabywają kompetencje (od)budowania świadomości marki. Studenci zyskują umiejętność storytellingu niezbędną w zawodach związanych z marketingiem, reklamą, PR, komunikacją społeczną czy mediami. „Opowieść, która sprzedaje” jest niezbędna w dowolnym segmencie rynku: w biznesie, zarządzaniu ludźmi, reklamie, a także budowaniu marki osobistej.

Zajęcia prowadzi: Kamila Tuszyńska

Pragmatyka mediów

Celem zajęć  jest przybliżenie studentom wiedzy z zakresu funkcjonowania nowych mediów, głównie Internetu, jako podstawowego źródła informacji. Zajęcia mają również na celu wprowadzenie studentów w arkana procesu tworzenia własnej marki w Internecie, funkcjonowania w mediach społecznościowych i wykorzystywania ich do celów marketingowych i PR-owych.

Na zajęciach omówione zostaną następujące tematy: 1) Charakterystyka ogólna nowych mediów; 2) Kultura obrazków, postów i tweetów– szansa na rozwój czy zagrożenie? 3) Blogosfera – jak powstawała i jak się zmieniała; 4) YouTube – serwis, który zmienił nasze życie; 5) Kto tworzy Internet, czyli omówienie sylwetek osób, które zrobiły karierę dzięki Internetowi; 6) Jak wykorzystać media społecznościowe do zbudowania własnej marki; 7) Jak przygotować materiał wideo przeznaczony do publikacji w Internecie; 8) Jak i co mówić, by nas słuchano; 9) Poprawność językowa w Internecie – czy kogoś to interesuje? 10) Zjawisko hejtu. Czym jest i jak sobie z nim radzić.

Zajęcia prowadzi: Paulina Mikuła

Medializacja kultury

Celem przedmiotu jest zapoznanie jego uczestników z najważniejszymi zjawiskami z obszaru współistnienia kina, Internetu, telewizji oraz prasy. Po ukończeniu kursu student zdobędzie wiedzę na temat najnowszych trendów we współczesnej kulturze; lepiej pozna mechanizmy rządzące procesami kulturowymi; ciągłością kultury; przenikaniem się tradycji i nowoczesności. Poszczególne zajęcia zostaną poświęcone następującym zagadnieniom:1) teoretyczne zaplecze medializacji kultury; 2) analiza wprowadzeniowych tekstów o schematach w odbiorze kultury i jej nowoczesnych formach; omówienie strategii marketingowe obejmujących różne media;3) edukacja filmowa i medialna z podziałem na dzieci i dorosłych; 4) filmy interaktywne; podczas tych zajęć zostaną zaprezentowane innowacyjne projekty internetowe badane przez Wojciecha Lorenca z Uniwersytetu Hawajskiego; 5) Internet jako przestrzeń indywidualnej i zbiorowej twórczości; działania miłośników popkultury (fenomen memów, krytyka artystyczna uprawiana w Internecie, zjawisko kultowości, cosplay, fanfiki). Podczas zajęć wykorzystane zostaną doświadczenia edukatorów z całego świata, m.in. Iana Walla i Bernarda McCloskeya.

Zajęcia prowadzą: Paweł Jakulski i Marcin Koryciński

Debaty i dyskusje

Cykl zajęć warsztatowych, w których studenci uczestniczą w debatach na ustalone tematy. Każde ze spotkań składa się z części teoretycznej i warsztatowej. Część teoretyczna poświęcona jest zagadnieniom debaty (historia, teoria, formaty, gatunki) i argumentacji (klasyfikacja, podział, budowa, znaczenie, formy), a także umiejętnościom interakcyjnym w procesie argumentowania. Część praktyczna to zajęcia warsztatowe z kamerą wideo. Studenci biorą udział w debatach na tematy dotyczące spraw społecznych, wydarzeń kulturalnych, wartości, mediów etc. Każde zdarzenie jest nagrywane i analizowane na kolejnym spotkaniu.

Zajęcia prowadzi: Agnieszka Budzyńska-Daca

Warsztaty werbalno-wizualne

Homo videns, jak współcześnie określa się odbiorcę mediów, szczególnie wrażliwy jest na przekaz wizualny. Na warsztatach podyskutujemy o tym, czy obraz wart jest więcej niż 1000 słów, przeanalizujemy, skąd bierze się perswazyjna popularność i skuteczność infografik oraz jak unikać wizualnej sofistyki. Przyjrzymy się dziennikarstwu danych (ang. data-driven journalism). Efektem i zaliczeniem warsztatów będą przygotowane przez studentów prace, łączące słowo, dane i obraz, wykonane w jednej z darmowych aplikacji online.

Zajęcia prowadzi:  Ewa Modrzejewska

Literatura faktu – warsztaty reporterskie

Prowadzący, redaktor naczelny „Kontynentów” wraz z zapraszanymi gośćmi, przedstawicielami polskiej szkoły reportażu, wprowadzą studentów  w tajniki pisarstwa reportażowego. Uczestnicy będą mogli analizować wybrane reportaże i stworzyć własne teksty w tym gatunku.

Zajęcia prowadzi: Dariusz Fedor

Warsztaty publicystyczne

Publicystyka w teorii i praktyce. Wychodząc od klasycznego podziału genologicznego w dziennikarstwie, przyjrzymy się gatunkom publicystycznym (artykuł publicystyczny, komentarz, felieton, wywiad, recenzja, polemika) w prasie oraz ich odmianom publikowanym w mediach elektronicznych. Skupimy się na językowych i pozajęzykowych sposobach przekazywania opinii oraz przypomnimy sobie zasady (kontr)argumentacji. Poszukamy inspiracji: omówimy klasyczne teksty gatunku i wielkie debaty publicystyczne polskiej prasy; studenci poznają wybitnych autorów XX wieku, ich postawy ideowe, sposoby argumentacji i siłę rażenia tekstów. Praktyczne zajęcia oprzemy na dyskusji i pracy redakcyjnej nad tekstami studentów w aktualnych sprawach życia społecznego. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się krok po kroku, jak pracować nad tekstem – od pomysłu do publikacji w „Wyborczej” czy „Rzeczpospolitej”.

Zajęcia prowadzi: Kuba Halcewicz-Pleskaczewski

Twórcze pisanie – warsztaty

Celem zajęć jest poznanie zasad tworzenia tekstów literackich i użytkowych oraz ich zastosowanie w praktyce. Uczestnicy tworzą własne teksty w oparciu o zdobytą w trakcie zajęć wiedzę. Uczą się kreować postać literacką, projektować i prowadzić pasjonujące narracje, świadomie kształtować język i styl tekstów, używać metafor, nadawać znaczenie opowiadaniu, posługiwać się drobnymi formami literackimi i użytkowymi (epigram, limeryk, tweet), pisać ciekawe przemówienia, błyskotliwe felietony, wartościowe recenzje i atrakcyjne notki prasowe.

Zajęcia prowadzą: Mariusz Zagórski i Piotr Lehr-Spławiński

Pisanie w internecie. Dziennikarstwo internetowe

Prowadzący już prawie dosłał opis

Zajęcia prowadzi: Jakub Koisz