Program specjalizacji Filologia dla mediów studia I stopnia

Studia I stopnia

Przedmiot   Rok   Semestr   Liczba godzin  Forma zajęć  Forma zaliczenia  ECTS
Komunikacja medialna (przedmioty ogólne 1)​
Poetyka reklamy  10  ćwiczenia  zaliczenie na ocenę 2
Język w mediach  10  ćwiczenia  zaliczenie na ocenę 2
Język filmu  10  ćwiczenia  zaliczenie na ocenę 2
Warsztat literacki autora tekstu reklamowego i PR II 1 15 warsztat zaliczenie na ocenę 1,5
Retoryka w komunikowaniu publicznym II 1 30 warsztat egzamin 2,5
Przegląd zawodów medialnych 1 ​
Rynek filmowy, telewizyjny i radiowy  II  2  10 wykład/konwersatorium  zaliczenie na ocenę  1
Rynek reklamy i PR  II  2  10 wykład/konwersatorium  zaliczenie na ocenę  1
Rynek wirtualny II 2 10 wykład/konwersatorium zaliczenie na ocenę 1
Krytyka tekstu reklamowego II 2 30 warsztat egzamin 2,5
Warsztaty z negocjacji II 2 15 warsztat zaliczenie na ocenę 1,5
      150     17
Horyzonty medialne (przedmioty ogólne 2)
 Wprowadzenie do nauki o mediach III 1 10 wykład zaliczenie na ocenę 2
Literackie konteksty Internetu III 1 10 ćwiczenia zaliczenie na ocenę 2
Prawo w mediach III 1 10 wykład zaliczenie na ocenę 2
Warsztaty medialne (do wyboru jeden z poniższych)
— Retoryka i krytyka medialna III 1 15 warsztat zaliczenie na ocenę 1,5
— Twórcze pisanie III 1 15 warsztat zaliczenie na ocenę 1,5
— Translatorski III 1 15 warsztat zaliczenie na ocenę 1,5
— Autora mediów społecznościowych III 1 15 warsztat zaliczenie na ocenę 1,5
Przegląd zawodów medialnych 2
Rynek edukacji medialnej III 2 10 wykład/konwersatorium zaliczenie na ocenę 1
Rzecznik prasowy III 2 10 wykład/konwersatorium zaliczenie na ocenę 1
Kształtowanie wizerunku publicznego III 2 10 wykład/konwersatorium zaliczenie na ocenę 1
Scenariusze dzieł filmowych III 2 30 warsztat egzamin 2,5
Emisja głosu III 2 15 warsztat zaliczenie na ocenę 1
Suma 270 31