Program specjalizacji Filologia dla mediów studia I stopnia (stary)

Przedmiot Rok Semestr Liczba godzin
Forma zajęć
Forma zaliczenia
ECTS
Komunikacja medialna (przedmioty ogólne 1)​
Poetyka reklamy II 1 10 ćwiczenia zaliczenie na ocenę 2
Język w mediach II 1 10 ćwiczenia zaliczenie na ocenę 2
Język filmu
II 1 10
ćwiczenia
zaliczenie na ocenę
2
Warsztat literacki autora tekstu reklamowego i PR
II
1
15
warsztat
zaliczenie na ocenę
1,5
Retoryka w komunikowaniu publicznym
II
1
30
warsztat
egzamin
2,5
Przegląd zawodów medialnych (1 )
Rynek filmowy, telewizyjny i radiowy
 II
 2
10
wykład/ konwersat.
zaliczenie na ocenę
1
Rynek reklamy i PR
 II
2
 10
wykład/ konwersat.
zaliczenie na ocenę
 1
Rynek wirtualny  II  10 wykład/ konwersat. zaliczenie na ocenę  1
Krytyka tekstu reklamowego II
2
30
warsztat
egzamin 2,5
Warsztaty z negocjacji II
2
15
warsztat
zaliczenie na ocenę 1,5
      150     17
Horyzonty medialne (przedmioty ogólne 2)
Wprowadzenie do nauki o mediach
III
1
10
wykład
zaliczenie na ocenę
2
Literackie konteksty Internetu
III
1
10
ćwiczenia
zaliczenie na ocenę
2
Prawo w mediach
III
1
10
wykład
zaliczenie na ocenę
2
Warsztaty medialne (do wyboru jeden z poniższych)
— Retoryka i krytyka medialna
III
1
15
warsztat
zaliczenie na ocenę
1,5
— Twórcze pisanie
III 1 15 warsztat
zaliczenie na ocenę
1,5
— Translatorski
III 1 15 warsztat
zaliczenie na ocenę
1,5
— Autora mediów społecznościowych
III
1
15
warsztat
zaliczenie na ocenę
1,5
Przegląd zawodów medialnych (2)
Rynek edukacji medialnej
III
2
10
wykład/ konwersat.
zaliczenie na ocenę
1
Rzecznik prasowy
III
2
10
wykład/ konwersat. zaliczenie na ocenę 1
Kształtowanie wizerunku publicznego
III
2
10
wykład/ konwersat.
zaliczenie na ocenę
1
Scenariusze dzieł filmowych
III
2
30
warsztat
egzamin
2,5
Emisja głosu
III
2
15
warsztat
zaliczenie na ocenę
1
Suma
    270
    31