Program specjalizacji Filologia dla mediów studia II stopnia

Na studiach magisterskich zajęcia poprowadzą m.in. praktycy na co dzień pracujący w mediach tradycyjnych i społecznościowych. W ich gronie jest znana z YouTube’a i telewizji  Paulina Mikuła oraz Dariusz Fedor, redaktor naczelny Kontynentów, który na swoje zajęcia będzie zapraszał znanych polskich reportażystów.

Zobacz opis przedmiotów

Dlaczego warto wybrać FDM II na polonistyce?

Dlatego, że łączymy współczesność z klasyką. Krytycznie analizujemy media (również społecznościowe) oraz dyskurs publiczny, dyskutujemy o zmieniających się formach i gatunkach dziennikarskich, ćwiczymy wyspecjalizowane i uniwersalne formy posługiwania się słowem oraz obrazem.

Kto może studiować?

Zapraszamy wszystkie osoby, które rozpoczynają studia magisterskie na kierunku filologia polska, w tym absolwentów innych kierunków. 

Dla dotychczasowych studentów specjalizacji I stopnia proponowany program stanowi kontynuację i uzupełnienie zdobytych już umiejętności.

Jakie są formalności?

Deklaracja wyboru specjalizacji odbywa się przy składaniu dokumentów na studia magisterskie. Specjalizacja trwa 3 semestry i jest płatna. Wysokość opłaty: 500 zł za semestr. Może zostać formalnie uruchomiona, jeśli zgłosi się min. 20 osób.

Koordynator specjalizacji: dr Ewa Modrzejewska

Program studiów

Przedmiot   Rok   Semestr   Liczba godzin  Forma zajęć  Forma zaliczenia  ECTS
Retoryka i krytyka medialna I 1 30 wykład zaliczenie na ocenę 3,5
Narracje artystyczne i użytkowe I 1 15 ćwiczenia zaliczenie na ocenę 1,5
Pragmatyka mediów I 1 15 ćwiczenia zaliczenie na ocenę 1,5
Medializacja kultury I 2 15 wykład zaliczenie na ocenę 2
Debaty i dyskusje I 2 30 ćwiczenia zaliczenie na ocenę 3
Literatura faktu – warsztaty reporterskie I 2 15 ćwiczenia zaliczenie na ocenę 2
Warsztaty werbalno-wizualne I 2 15 ćwiczenia zaliczenie na ocenę 1,5
Twórcze pisanie. Warsztaty II 1 30 ćwiczenia zaliczenie na ocenę 2,0
Pisanie w Internecie. Dziennikarstwo internetowe II 1 15 ćwiczenia zaliczenie na ocenę 1,5
Warsztaty publicystyczne II 1 15 ćwiczenia zaliczenie na ocenę 1,5
Suma 195 21