Prace studentów FDM

Wideo cv – warsztaty z retoryki

Julia Kopacz (2017) Sandra Nowicka (2017) Anna Vyhovska (2017)
Tabela Tabela Tabela

Patryk Cieśla (2017) – kostiumograf w teatrze

Katarzyna Mirek (2017)

Piotr Sidorowicz (2017) – aplikacja na staż w UNESCO

Karolina Szymczak (2017)

Anna Bykova (2017)

Elżbieta Niciejewska (2016)

Basia Balcerzak (2015)

Magdalena Łuba (2015) – praca w mediach

Anna Kwaśny (2015) – praca w mediach

Adrian Leś (2016) – praca w redakcjach radiowych

Julia Olszewska (2016)

Angelika Rejterada (2016)

Helena Leszczyńska (2016)