Nowy program specjalizacji medialnej 2020-2021

Studia I stopnia

Przedmioty Godziny Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
Semestr 2 (semestr zimowy II roku) 8,5
15 ćwiczenia egzamin 1,5
Język w mediach 15 ćwiczenia egzamin 1,5
Język filmu 15 ćwiczenia egzamin 1,5
Język reklamy 15 ćwiczenia egzamin 1,5
Wprowadzenie do nauki o mediach 15 wykład test 1
Retoryka w komunikowaniu publicznym 30 ćwiczenia egzamin pisemny 3
Semestr 2 (semestr letni II roku)
8,5
Sztuka prezentacji i emisja głosu 30 ćwiczenia projekt  3
Polonista na rynku mediów 15 ćwiczenia projekt  3
Poetyka i krytyka reklamy 30 ćwiczenia egzamin pisemny 3
Semestr 3 (semestr zimowy III roku)
7
Argumentacja w działaniu: warsztaty z debat i negocjacji 30 warsztat projekt 2
Scenariusze dzieł filmowych 30 ćwiczenia egzamin pisemny 3
Warsztaty badawcze (do wyboru jeden z poniższych)
— retoryka wizualna 15 laboratorium projekt 2
— krytyka medialna
— filmowo-artystyczny
— reklamowo-PR
— retoryki cyfrowej
Semestr 3 (semestr letni III roku)
7
Literackie konteksty Internetu 15 ćwiczenia test 2
Kształtowanie wizerunku publicznego 15 ćwiczenia projekt 1,5
Warsztat autora mediów społecznościowych 15 ćwiczenia projekt 1,5
Twórcze pisanie 15 ćwiczenia egzamin 2