Filologia dla mediów

Specjalizacja adresowana jest do studentów zainteresowanych przygotowaniem zawodowym do pracy w dziedzinie reklamy i tzw. public relations oraz mediach (film, redakcje kulturalne, prasowe, telewizyjne).
Na zajęciach i warsztatach specjalizacji studenci uczą się pisania i oceny tekstów dla mediów, analizy przekazu medialnego, badania odbioru. Otrzymują też podstawową wiedzę w dziedzinie nowych technologii przekazu i działania mediów we współczesnym świecie.

Specjalizacja Filologia dla mediów – studia I stopnia

Specjalizacja Filologia dla mediów – studia II stopnia

Co robimy?

Łączymy współczesność z klasyką. Krytycznie analizujemy media (również społecznościowe) oraz dyskurs publiczny, dyskutujemy o zmieniających się formach i gatunkach dziennikarskich, ćwiczymy wyspecjalizowane i uniwersalne formy posługiwania się słowem oraz obrazem.

Na zajęciach, prowadzonych przez akademików i praktyków, kładziemy nacisk na warsztatowe podejście i aktywne współdziałanie studentów. Nie uczymy gotowych rozwiązań, ale zachęcamy do krytycznego i twórczego myślenia oraz działania. Pokazujemy przykłady i narzędzia, jak tworzyć komunikaty w mediach oraz w firmach i instytucjach, które – szczególnie w dzisiejszych czasach – nie mogą obyć się bez specjalistów do komunikacji publicznej.

Jednocześnie nie gonimy ślepo za trendami – pamiętamy o niezbędnych podstawach: kulturze słowa, poprawności językowej, rzetelności i retorycznym źródle skutecznego przekonywania.

Kto może studiować?

Zapraszamy wszystkie osoby, które rozpoczynają studia magisterskie na kierunku filologia polska, w tym absolwentów innych kierunków.

Dla dotychczasowych studentów specjalizacji I stopnia proponowany program stanowi kontynuację i uzupełnienie zdobytych już umiejętności.

Jakie są warunki przyjęcia?

Specjalizacja trwa 3 semestry i jest płatna. Wysokość opłaty: 500 zł za semestr.

Może zostać formalnie uruchomiona, jeśli zgłosi się min. 20 osób.

Koordynator specjalizacji: dr Ewa Modrzejewska