Filologia dla mediów

Wybierz Filologię dla mediów na studiach I stopnia

Interesujesz się zawodami kreatywnymi? PR-em? Filmem? Chcesz pisać i publikować?

Na specjalizacji medialnej

  • krytycznie analizujemy media (również społecznościowe) oraz dyskurs publiczny,
  • dyskutujemy o zmieniających się formach i gatunkach przekazu,
  • ćwiczymy wyspecjalizowane i uniwersalne formy posługiwania się słowem oraz obrazem. 

Program specjalizacji koncentruje się na:

  • obserwacji oraz analizie współczesnego rynku i języka komunikacji multimedialnej (mediów, filmu, reklamy, PR),
  • przedstawieniu aparatu badawczego do prowadzenia własnych badań,
  • tworzeniu szeroko rozumianych tekstów użytkowych,
  • ćwiczeniu miękkich umiejętności przydatnych m.in. w zawodach medialnych (nauka argumentacji, wystąpień, debat i negocjacji).

Zobacz nowy program specjalizacji 2020-2021

Nie uczymy gotowych rozwiązań, ale zachęcamy do krytycznego myślenia i twórczego działania nie tylko na zajęciach, ale i w kołach naukowych:

Na zajęciach, prowadzonych przez akademików i praktyków, kładziemy nacisk na warsztatowe podejście i aktywne współdziałanie studentów, dlatego to oni prowadzą konto specjalizacji na Instagramie: https://www.instagram.com/mediapolon/ 

Zobacz inne prace studentów

Kształcimy wszechstronnie. Pokazujemy przykłady i narzędzia, jak tworzyć komunikaty w mediach oraz w firmach i instytucjach, które – szczególnie w dzisiejszych czasach – nie mogą obyć się bez specjalistów do komunikacji publicznej. 

Jednocześnie nie gonimy ślepo za trendami – pamiętamy o niezbędnych podstawach: kulturze słowa, poprawności językowej, rzetelności i retorycznym źródle skutecznego przekonywania.

Celebryci o specjalizacji 😉

Zobacz, co o specjalizacji mówi YouTube′erka, Paulina Mikuła (kanał Mówiąc Inaczej).

Studenci o specjalizacji

Filologia dla Mediów. Pora na chwilę podnieść nos znad zakurzonej książki i spojrzeć na filologię polską nowocześnie. Otaczająca nas rzeczywistość zmienia się w niespotykanym dotąd tempie a zrozumienie mediów pozwoli lepieuj poznać dynamikę rozwoju ryku pracy. Magda FDM 2019-2021

Pozwoli na zajrzenie w świat nowych mediów w sposób, który także otwiera oczy. Filologia dla mediów. Specjalizacja medialna sprawia, że zaczyna się myśleć o poerspektywach innych ludzi, innych środowisk. Joanna FDM 2019-2021

Daj się przekonać Wiktorii. Wybierz specjalizację medialną.

Specjalizacja adresowana jest do studentów zainteresowanych przygotowaniem zawodowym do pracy w dziedzinie reklamy i marketingu, public relations, w zawodach kreatywnych oraz w mediach (w tym: w przemyśle filmowym, w redakcjach kulturalnych itd.).
To również dobry wybór dla osób, które chcą zajmować się edukacją medialną w instytucjach kulturalnych, edukacyjnych i w organizacjach pozarządowych.