Laboratory of History and Theory of Rhetoric

The Laboratory was created in 2002. It publishes books and monographs (Studies and Materials series) and serial publications (Forum Artis Rhetoricae quarterly). The Laboratory cooperates with the Laboratory of Mythopoetics and Philosophy of Literature at the University of Zielona Góra, the Laboratory of Popular Literature and Culture and New Media at the University of Wrocław, and the Laboratory of Oral Culture at the University of Wrocław. The Laboratory also organizes conferences and research projects.

Forum Artis Rhetoricae – English and German editions

 • No 24 (2011) Retoryka i sztuka / Rhetoric And Arts
 • No 25 (2011) Retoryka i przemiany kultury / Rhetoric And Cultural Transformations
 • No 26 (2011) Retoryka i polemika polityczna / Rhetoric And Political Polemics
 • No 27 (2011) Rhetoric Between Middle Ages And Renaissance
 • No 28 (2012) Retoryka i jej definicje / Rhetoric And Its Definitions
 • No 29 (2012) Retoryka i dzialanie polityczne / Rhetoric And Political Action
 • No 30 (2012) Linguistik Und Rhetorik – Geneseitige Wahrnehmung / Linguistics And Rhetoric – Reciprocal Perception
 • No 31 (2012) Persuasive Texte Als Objekt Linguistischer Reflexion / Persuasive Texts As An Object Of Linguistic Rflection
 • No 37 (2014) Zastosowania retoryki, cz. I / The Application Of The Theory Of Rhetoric, Part I [Zeszyt Dedykowany Prof. Henrykowi Podbielskiemu]
 • No 38 (2014) Zastosowania retoryki, cz. II / The Application Of The Theory Of Rhetoric, Part 2
 • No 40 (2015) Retoryka w Polsce: wiek XVII, Cz. 1 / History Of Rhetoric In Poland17th Century: Part I
 • No 41 (2015) Najnowsze badania retoryczne, Cz. I / The Newest Rhetorical Research, Part I
 • No 42 (2015) Retoryka jako narzędzie w badaniach tekstów prawnych i dziennikarskich, Część I / Rhetoric As A Tool In The Studies Of Legal And Journalistic Texts, Part I – tu informacja o pracach Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Zakładu Teorii i Praktyki Komunikacji Uniwersytetu Łódzkiego
 • No 43 (2015) Licentia rhetorica / Rhetorical License [zeszyt dedykowany Prof. Tadeuszowi Zgółce]
 • No 44 (2016) Retoryka i historia w I Rzeczypospolitej / Rhetoric And History In The Commenwelth
 • No 45 (2016) Retoryka współczesna: perspektywy badańContemporary Rhetoric: Research Perspectives
 • No 46 (2016) Retoryka, pragmalingwistyka, dziennikarstwo / Rhetoric, Pragmalinguistics, And Journalism – tu informacja o pracach Zakładu Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • No 47 (2016) Retoryka i edukacja: Część I / Rhetoric And Education: Part I