Agnieszka Budzyńska-Daca

Ph.D. Habilitated, Associate Professor

Agnieszka Budzyńska Daca zdjęcieProjects

 • Przemiany dyskursów przedwyborczych w Polsce i w Czechach po 1989 roku: gatunki polityczne, strategie komunikacyjne, wizerunki medialne” – kierownik projektu
 • RISE
 • Debata: kompendium retoryczne
Diplomas and degrees
 • 1994 – Master’s degree in Polish Philology, Faculty of Philology, University of Silesia
 • 1996 – Master’s degree in Philosophy, Faculty of Social Sciences, University of Silesia
 • 2001 – PhD in Humanities in Literature, Faculty of Philology, University of Silesia (dissertation: Sebastian Petrycy of Plzeň. The Philosophy and Poetry from the Rhetorical Perspective)
 • 2015 – Habilitation degree in the Humanities, Faculty of Polish Studies, University of Warsaw
Teaching experience

Graduate seminars:

 • Media – between information and manipulation (2009-2014);  Media – Rhetoric – Genres (since 2014) in the Institute of Applied Polish Studies at the Faculty of Polish Studies

Lectures:

 • Rhetoric and cultural studies; philosophy of culture; journalistic genres;
 • Rhetoric in public communication; rhetoric and eristic

Seminars:

 • Language in the media; Rhetoric in political discourse; Basis for the negotiations;
 • Rhetoric in public communication

Workshops:

 • Debates and discussions; negotiations; the art of speaking

Lectures outside the University of Warsaw: Faculty of Polish Studies, University of Silesia  (1998-2008), Faculty of Social Sciences, University of Silesia (2002-2006), Melchior Wańkowicz Academy of Journalism in Warsaw  (2008-2012), College of Communication, Political Science and International Relations in Warsaw (2007-2009)

Lectures abroad: Faculty of Philosophy, University of Ostrava (2015-2017); Faculty of Journalism and Communications, University of Bucharest (2016); Faculty of Slavic Studies, Sofia University St. Kliment Ohridski (2017)

Achievements and experience
 • Chair of Department of Rhetoric and Media (since 2016)
 • Vice President of Polish Rhetorical Society (sine 2012)
 • Chair of the Editorial Committee of the Series “Polonistyka Użyteczna” (since 2012)
 • Chair of Postgraduate Studies in Rhetoric, The Ireneusz Opacki Institute of the Study of Polish Literature in the Department of Philology, University of Silesia (2004-2008)
 • Member of the Historical-Literacy Commission of the Polish Academy of Sciences in Katowice (since 2002)
 • Adjudicator of the Universities Debating Championships (since 2010)
 • Supervisor of the Student Rhetoric Scientific Circle, Faculty of Polish Studies, University of Silesia (2003-2008)
 • Participation in the work of the Scientific Consortium “Discourse Analysis. Public communication in Poland – inter- and multidisciplinary approach”. Grant 0114/NPRH2/H11/81/2013.
 • Cooperation with the Media („Wprost”, Tok FM radio, Polish Radio Three, Polsat News 2 TV station)
Selected publications

BOOKS

 1. Retoryka debaty. Polskie wielkie debaty przedwyborcze 1995-2010 (The Rhetoric of the Debate. Polish Great Election Debates 1995-2010), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015, pp. 408.
 2. Erystyka czyli o sztuce prowadzenia sporów. Komentarze do Schopenhauera (Eristic: on the Art of Dispute), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, pp. 213. (with Jacek Kwosek).
 3. Cnoty i retoryka w dziele Sebastiana Petrycego z Pilzna (Virtue and Rhetoric in the Work of Sebastian Petrycy from Pilsen), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,  Katowice 2005, pp. 215.

EDITED BOOKS

 1. 20 lat polskich telewizyjnych debat przedwyborczych (20 Years of Polish Television Election Debates), ed. A. Budzyńska-Daca, Wydawnictwo UW, Warszawa 2016, pp.398.
 2. Retoryka wizerunku medialnego (Rhetoric of Media Image), ed. A. Budzyńska-Daca, A. Kampka, K. Molek-Kozakowska, PTR, Warszawa 2016, pp. 336.
 3. (editor) Retoryka sporu (Rhetoric of dispute), „Forum Artis Rhetoricae”, 2013, nr 1.
 4. (editor) Rhetoric and conflict, „Forum Artis Rhetoricae”, 2013, nr 2.
 5. Ćwiczenia z retoryki (Exercises in Rhetoric,) M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, M. Załęska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, pp. 462.
 6. Retoryka (Rhetoric), ed. M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca i P. Wilczek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, pp. 334.
 7. Staropolskie teksty i konteksty ( Old-Polish Texts and Contexts), 6, ed. J. Malicki i A. Budzyńska-Daca, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, pp. 127.
 8. Mikołaj Rej na nowo odczytany (Mikołaj Rej read again), (ed J. Malicki i A. Budzyńska-Daca, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, pp. 178.
 9. Wokół reportażu podróżniczego (Around the Travel Reportage), D. Rott, E. Malinowska, przy współpracy A. Budzyńskiej-Dacy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, pp. 248.

ARTICLES IN ACADEMIC JOURNALS

ERIH list

 1. Erystyka i etyka (Eristic and Ethics) „Poradnik Językowy” 2014, nr 1, p. 29-40.
 2. Debata jako gatunek retoryczny (Debate as a Rhetorical Genre) „Poradnik Językowy”, 2013, z. 6, p. 19-34.
 3. Rhetoric Proof in the Pathos Sphere in the Great Pre-election TV Debates, „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”, 2012, nr 28 (41), p. 207-219.
 4. Petrycy of Pilzno versus Francis Bacon: breaking through towards harmony and comprehensible philosophy, “Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”, 2011, nr 20(33), p. 99-112. (co-autor Renata Botwina)
 5. “Horatius Flaccus” kontra Horatius Flaccus. Ody Sebastiana Petrycego wobec klasycznego wzorca (“Horatius Flaccus” versus Horatius Flaccus. Sebastian Petrycy’s Odes and a Classical Pattern ), „Pamiętnik Literacki” 2004, z.1, p. 65- 76.

Other

 1. Gazeta Wyborcza” o Narodowym Święcie Niepodległości. Gatunki dziennikarskie z perspektywy retorycznej (“Gazeta Wyborcza” on the National Independence Day. Journalistic Genres from the Rhetorical Perspective), Acta Universitatis Lodziensis, 2016, nr 1, p. 121-135.
 2. The rhetoric of time in the final pre-election TV debates, „Rhetoric and Communications E-Journal”, 2015, 19.
 3. Retoryka i wiedza – wielogłos. Retoryka i edukacja (Rhetoric and knowledge – Polyphon. Rhetoric and education), „Res Rhetorica”, 2015, nr 4, p. 1-4.
 4. Wideo-CV jako gatunek hybrydyczny (z warsztatów retorycznych), (Wideo-CV as an Rhetoricl Genre), „Res Rhetorica”, 2015, nr 3, p. 1-7 (co-autors: Julia Hebdzyńska, Angelika Kozłowska)
 5. Arguments and Disputes among the Scholars of Polish Studies. The Peripheral Frame in the Scientific Criticism on the Example of the Polemics Published in the “Literary Diary”, Śląskie Studia Polonistyczne, 2015, nr 1, p.109-127.
 6. Debata i negocjacje z perspektywy retorycznej krytyki gatunków (Debate and Negotiations from the Perspective of Rhetorical Criticism of Genres), „Forum Artis Rhetoricae”, 2014, nr 3(38), p. 36-51.
 7. Konstrukcja sporu a środki dowodzenia w wielkich telewizyjnych debatach przedwyborczych (The Structure of a Dispute and the Means of Command in Major Televised Election Debates), „Forum Artis Rhetoricae”, 2013, nr 1 (32), p.18-33.
 8. Eristic and dispute – applications and interpretations, „Forum Artis Rhetoricae”, 2013, nr 2, p.7-20.
 9. Idea debaty a reguły interakcji w formatach polskich telewizyjnych debat przedwyborczych (The Idea of a Debate and Rules of Interaction in the Formats of Polish TV Election Debates), „Studia Medioznawcze”, 2012, z. 1, p. 45-59.
 10. Debaty konkursowe i telewizyjne debaty przedwyborcze – problemy dispositio w dwóch realizacjach gatunkowych (Contest Debates and TV Election Debates – Problems of Dispositio in Two Realizations of a Genre), „Forum Artis Rhetoricae”, 2011, nr 2(25), p. 139-155.
 11. Taktyka mutatio controversiae i sposoby jej realizacji na przykładzie debat przedwyborczych (Tactics Mutatio Controversiae and Methods of its Implementation on the Example of Election Debates), „Forum Artis Rhetoricae, 2009, nr 18-19,p. 25-52.
 12. O cudownym rozmnożeniu Dymitrów, czyli retoryka wielkiej mistyfikacji (On Miraculous Multiplication of Dimitrovs, or the Rhetoric of Great Mystification), „Napis” Seria XII, 2006, p. 157-170.

CHAPTERS IN BOOKS OR MONOGRAPHS

 1. Dlaczego (i dla kogo) warto poprawić polskie debaty przedwyborcze? (Why (and for whom) is it worth to improve Polish pre-election debates?), w: 20 lat polskich telewizyjnych debat przedwyborczych, red. Budzyńska-Daca, Warszawa 2016, p. 321-345.
 2. Wizerunek własny jako wizerunek medialny na podstawie badań wideo-CV (Self-image as media image on the basis of video-CV research) , w: Retoryka wizerunku medialnego, red. A. Budzyńska-Daca, A. Kampka, K. Molek-Kozakowska, Warszawa 2016, p. 275-296.
 3. Pre-election TV debates – persuasive games between ethos, logos, and pathos, w: Persuasive Games in Political and Professional Dialogue, red. Săftoiu, Răzvan, Maria-Ionela Neagu and Stanca Măda, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam 2015,
 4. Format from the Rhetorical Perspective: Principles of the Polish Pre-electorial TV Debates in 1995-2010, w: Rhetoric and Politics: Central/Eastern European Perspectives, red. M. Załęska, Newcastle, Cambridge Scholars Publishing 2012, p. 264-282.
 5. Pan Cogito o cnocie” Zbigniewa Herberta wobec tradycji aretologicznej. Próba ponownej lektury (Zbigniew Herbert’s “Mr. Cogito on Virtue” against Aretological Tradition. A New Perspective), w: Liber amicorum Professoris Ioannis Malicki, red. Wilczek, D. Rott, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, p. 62-73.
 6. Anatomia sukcesu mówcy politycznego, czyli o przemówieniu „Ich bin ein Berliner”, (Anatomy of Success of a Political Orator in the speech “Ich bin ein Berliner”) w: Rhetorica regina artis scientiaeque: Retoryka – przedmiot i metoda badań, red. S. Górzyński, DiG, Warszawa 2011, p. 67-80.
 7. Sztuka argumentacji (The art of argumentation) w: Retoryka, red. M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca i P. Wilczek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, p. 57-76.
 8. Pronuntiatio, czyli technika wygłoszenia (Pronuntiatio, the technique of delivery), w: , red. M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca i P. Wilczek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008p. 151-170.
 9. Wstyd – uczucie czy cnota? Dylematy etyki  arystotelesowskiej ( Shame – Feeling or Virtue? Aristotelian Ethic Dilemmas), w: Wstyd w kulturze E. Kosowska, A. Gomóła, G. Kurylenka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, p. 119-130.
 10. Ku fruitio Dei. Wątki augustyńskie w poezji religijnej Mikołaja Sępa Szarzyńskiego (Towards Fruitio Dei. Augustinian Topics in the Religious Poetry by Mikołaj Sęp Szarzyński), w: Staropolskie teksty i konteksty. Studia, t. 6, red. J. Malicki i A. Budzyńska-Daca, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, p. 27-42.
 11. Relacja podróżnicza z tezą. Wokół „Kolędy moskiewskiej” Pawła Palczowskiego (Travelogue with the Thesis. On Paweł Palczowski’s “Moscow Carol”),w: Wokół reportażu podróżniczego, red. D. Rott, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, p. 55- 67.
 12. Apoftegmata” – między oralnością a piśmiennością. Rozważania nad Rejową nauką o cnocie ((Apoftegmata – between Orality and Literacy. Reflections on Rey’s lessons on virtue), w: Mikołaj Rej – w pięćsetlecie urodzinMateriały pokonferencyjne, M. Kuran i J. Okoń, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, p. 159- 170
 13. O teorii sztuki Sebastiana Petrycego z Pilzna (On the Theory of Art by Sebastian Petrycy from Pilsen), w: Staropolskie teksty i konteksty, red. J. Malicki i D. Rott, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.