The Department of Rhetoric and Media

Działalność badawcza Zakładu Retoryki i Mediów  dotyczy zjawisk z obszaru literatury i kultury popularnej, związków literatury z mediami, komunikacji medialnej, a także teorii i praktyki retorycznej. Pracownicy Zakładu prowadzą seminaria naukowe poświęcone tematom ich badań, a także wykłady i warsztaty w ramach specjalizacji medialnej.

Publikacje Zakładu