Seminarium Przestrzenie Dyskursu

przez | 21/11/19

Sobota 30 listopada 2019, 12.00

Gmach Polonistyki
sala 52 (trzecie piętro)
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Zapraszamy na spotkanie seminaryjne z cyklu Przestrzenie dyskursu – media i retoryka, organizowane w ramach Zakładu Retoryki i Mediów oraz Pracowni Retoryki Stosowanej w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW przez dr hab. Agnieszkę Budzyńską-Dacę.

Przemiany dyskursów przedwyborczych w Polsce i w Czechach po 1989 roku: gatunki polityczne, strategie komunikacyjne, wizerunki medialne

Renata Rusin-Dybalska (Uniwersytet Karola w Pradze)

wygłosi referat

Andrzej Duda i Miloš Zeman –  budowanie nowego wizerunku na potrzeby kampanii wyborczej